cena

1(peněžní) prix m, (náklady) coût m

Všechno je v ceně.
Tout (est) compris., Tout est inclus.
tu (ε) kɔ̃pʀiˌ tutεtε̃kly
Nápoje nejsou v ceně.
Les boissons ne sont pas comprises.
le bwasɔ̃ nə sɔ̃ pɑ kɔ̃pʀiz
Dovolená v ceně 800 eur...
Les vacances à un prix de 800 euros...
le vakɑ̃s a œ̃ pʀi də ɥisɑ̃ øʀo
Uděláme to za každou cenu.
Nous allons le faire coûte que coûte., Nous allons le faire à tout prix.
nuzalɔ̃ lə fεʀ kut kə kutˌ nuzalɔ̃ lə fεʀ a tu pʀi
za žádnou cenu (v žádném případě)
à aucun prix
a okœ̃ pʀi
za rozumné/přijatelné ceny
pour des prix raisonnables/acceptables
puʀ de pʀi ʀεzɔnabl/aksεptabl
... (nabízený) za příznivou cenu
... pour un prix avantageux
... puʀ œ̃ pʀi avɑ̃taʒø
cena bez daně
prix hors taxes
pʀi ˈɔʀ taks
stoupat/stoupnout v ceně
augmenter en valeur
ɔgmɑ̃te ɑ̃ valœʀ
cenově dostupný
(à un prix) abordable
(a œ̃ pʀi) abɔʀdabl

2(smysl) valeur f

To nemá cenu. (je to zbytečné)
Ça ne vaut pas la peine., Ça ne vaut pas le coup.
sa nə vo pɑ la pεnˌ sa nə vo pɑ lə ku
Má to (vůbec) cenu?
Cela vaut la peine ?, Cela vaut le coup ?
s(ə)la vo la pεn ?ˌ s(ə)la vo lə ku ?
Nemá cenu se o to snažit.
C'est inutile d'essayer.
setinytil deseje

3(odměna) prix m

Vyhrála první cenu. (v soutěži)
Elle a remporté/eu/gagné le premier prix.
εl a ʀɑ̃pɔʀte/y/gaɲe lə pʀəmje pʀi
Film získal první cenu...
Le film a remporté le premier prix...
lə film a ʀɑ̃pɔʀte lə pʀəmje pʀi
Dostal/Obdržel cenu za...
Il a reçu le prix pour...
il a ʀ(ə)sy lə pʀi puʀ
Nobelova cena za literaturu
prix Nobel de littérature
pʀi nɔbεl də liteʀatyʀ