malý

pet|it/-ite

Když jsem byl malý/byla malá...
Quand j'étais petit/petite...
kɑ̃ ʒetε p(ə)ti/p(ə)tit
Ty boty jsou mi malé.
Ces chaussures me serrent., Ces chaussures me sont petites.
se ʃosyʀ mə sεʀˌ se ʃosyʀ mə sɔ̃ p(ə)tit
Dám si malé pivo.
Je prends un demi.
ʒə pʀɑ̃ œ̃ d(ə)mi
Dostavili se v malém počtu.
Ils se sont présentés en petit nombre.
il sə sɔ̃ pʀezɑ̃te ɑ̃ p(ə)ti nɔ̃bʀ
Je menší než já. (výškou)
Il est plus petit que moi.
il ε ply p(ə)ti kə mwa
Náš dům je mnohem menší než váš.
Notre maison est beaucoup plus petite que la vôtre.
nɔtʀ mεzɔ̃ ε boku ply p(ə)tit kə la votʀ
Chceš raději menší nebo větší?
Tu préfères plus petit ou plus grand ?
ty pʀefεʀ ply p(ə)ti u ply gʀɑ̃ ?
Naplánovali jsme to do nejmenšího detailu.
Nous l'avons planifié dans les moindres détails.
nu lavɔ̃ planifje dɑ̃ le mwε̃dʀ detaj
Nemám nejmenší ponětí.
Je n'ai pas la moindre idée., (Je n'ai) aucune idée.
ʒə ne pɑ la mwε̃dʀ ideˌ (ʒə ne) okyn ide
Půjdeme cestou nejmenšího odporu.
Nous allons au plus facile.
nuzalɔ̃ o ply fasil
Ani v nejmenším.
Pas le moins du monde.
pɑ lə mwε̃ dy mɔ̃d
jít na malou (stranu)
faire ses petits besoins
fεʀ se p(ə)ti bəzwε̃