dovolovat si

ke komu prendre des libertés avec qqn, (odvažovat se) dělat co oser faire qqch

Dovoluji si požádat vás...
Je prends la liberté de vous demander...
ʒə pʀɑ̃ la libεʀte də vu d(ə)mɑ̃de
Co si to dovolujete!
Comment osez-vous ?
kɔmɑ̃ ozevu ?
Nedovoluj si na mě!
Ne sois pas insolent avec moi !
nə swa pɑ ε̃sɔlɑ̃ avεk mwa !