čára

ligne f

zlomková čára
barre de fraction
baʀ də fʀaksjɔ̃
(sport.) startovní/cílová čára
ligne de départ/d'arrivée
liɲ də depaʀ/daʀive
plná/přerušovaná čára
ligne continue/discontinue
liɲ kɔ̃tiny/diskɔ̃ntiny
udělat tlustou čáru za čím
tirer un trait sur qqch
tiʀe œ̃ tʀε
vzdušnou čarou
à vol d'oiseau
a vɔl dwazo
Zvítězil na celé čáře.
Il a cassé la baraque.
il a kɑse la baʀak
Udělal nám čáru přes rozpočet.
Il a fait avorter nos plans.
il a fε avɔʀte no plɑ̃