vina

culpabilité f, faute f

Kdo je na vině?, Čí je to vina?
À qui la faute ?
a ki la fot ?
Nebyla to moje vina.
Ce n'était pas (de) ma faute.
sə netε pɑ (də) ma fot
To je všechno tvoje/vaše vina.
Tout est de ta/votre faute.
tutε də ta/vɔtʀ fot
Dávají mi za vinu...
Ils m'accusent de...
il makyz də
Svalují vinu na...
Ils rejettent la faute sur...
il ʀeʒεt la fot syʀ
Vzal na sebe vinu za...
Il a pris à son compte toute la culpabilité de...
il a pʀi a sɔ̃ kɔ̃t tut la kylpabilite də
Mně vinu nedávejte!
Ne m'accusez pas !
nə makyze pɑ !
(svojí) vlastní vinou
de sa propre faute
də sa pʀɔpʀ fot