počasí

temps m

Jaké bude počasí?
Quel temps fera-t-il ?
kεl tɑ̃ fəʀatil ?
Počasí se zlepšuje/zhoršuje.
Le temps s'améliore/s'aggrave.
lə tɑ̃ sameljɔʀ/sagʀav
Když vydrží počasí...
Si le temps se maintient...
si lə tɑ̃ sə mε̃tjε̃
Navzdory špatnému počasí...
Malgré le mauvais temps...
malgʀe lə mɔvε tɑ̃
Kvůli počasí...
À cause du temps...
a koz dy tɑ̃
předpověď počasí
prévision météorologique, météo f
pʀevizjɔ̃ meteɔʀɔlɔʒikˌ meteo
pěkné počasí
beau temps
bo tɑ̃
špatné/nevlídné počasí
mauvais temps/temps maussade
mɔvε tɑ̃/tɑ̃ mosad
za každého počasí
sous tous les temps, par n'importe quel temps
su tule tɑ̃ˌ paʀ nε̃pɔʀt kεl tɑ̃