zdraví

santé f

Na zdraví! (přípitek)
Santé !, (hovor.) Tchin-tchin !
sɑ̃te !ˌ tʃintʃin !
Na zdraví! (při kýchnutí)
À tes/vos souhaits !
a te/vo swε !
Na vaše zdraví!
À votre santé !, À la vôtre !
a vɔtʀ sɑ̃te !ˌ a la votʀ !
Těší se dobrému zdraví.
Il jouit d'une bonne santé.
il ʒwi dyn bɔn sɑ̃te
Zničíš si zdraví.
Tu te détraqueras/Tu t'abîmeras la santé.
ty tə detʀak(ə)ʀa/ty tabim(ə)ʀa la sɑ̃te
zdraví prospěšný
sain, bon pour la santé, salubre
sε̃ˌ bɔ̃ puʀ la sɑ̃teˌ salybʀ
zdraví škodlivý
malsain, nuisible à la santé
malsε̃ˌ nɥizibl a la sɑ̃te