obléct, oblékat

co mettre, (nosit) porter qqch, (ustrojit) koho habiller qqn

obléct se
s'habiller
sabije
Oblékněte se.
Habillez-vous.
abijevu
Nevím, co si mám obléct.
Je ne sais pas quoi mettre.
ʒə nə sε pɑ kwa mεtʀ
Oblékl sis svetr naruby.
Tu a mis ton pull à l'envers.
ty a mi tɔ̃ pyl a ɑ̃vεʀ
Počkej, až se obleču.
Laisse-moi m'habiller.
lεsmwa mabije
Byl oblečen v uniformě.
Il était habillé en uniforme.
il etεtabije ɑ̃nynifɔʀm