urazit

couper, trancher, casser, (nadávkou ap.) insulter

Urazil jsem ucho hrníčku.
J'ai cassé l'anse de la tasse.
ʒe kɑse lɑ̃s də la tɑs
urazit se kvůli čemu
s'offenser de qqch, se vexer de/pour qqch
sɔfɑ̃seˌ sə vεkse
Urazil se kvůli tomu.
Il l'a pris mal.
il la pʀi mal
Hned/Snadno se urazí.
Il se vexe facilement.
il sə vεks fasilmɑ̃
Byl uražený kvůli...
Il était vexé pour/de...
il etε vεkse puʀ/də
Vypadala uraženě.
Elle avait l'air vexé.
εl avε lεʀ vεkse