její

son, sa, ses

Byl to její manžel.
C'était son mari.
setε sɔ̃ maʀi
Ty brýle jsou její.
Ces lunettes sont à elle.
se lynεt sɔ̃ta εl
To je jen její kamarád.
C'est un simple copain à elle.
setœ̃ sε̃pl kɔpε̃ a εl
Já bych na jejím místě...
(Si j'étais) à sa place...
(si ʒetε) a sa plas
její byt/kabát
son appartement/manteau
sɔ̃ apaʀtəmɑ̃/mɑ̃to
její oči
ses yeux
sezjø
Její Excelence
Son Excellence
sɔ̃ εkselɑ̃s