nést

porter, (přinášet) apporter, (snášet obtíže) supporter

Nesu špatné zprávy.
J'apporte de mauvaises nouvelles.
ʒapɔʀt də movεz nuvεl
Kniha nese název...
Le livre porte le titre..., Le livre est intitulé...
lə livʀ pɔʀt lə titʀˌ lə livʀ εtε̃tityle
Nenesu za to žádnou odpovědnost.
Je n'en assume aucune responsabilité.
ʒə nɑ̃nasym okyn ʀεspɔ̃sabilite
Jejich snahy nesou ovoce.
Leurs efforts commencent à porter leurs fruits.
lœʀzefɔʀt kɔmɑ̃s a pɔʀte lœʀ fʀɥi
Hazard dobře nese. (vynáší)
Les jeux de hasard rapportent super bien.
le ʒø də ˈazaʀ ʀapɔʀt sypεʀ bjε̃