hádat

deviner

Zkus hádat!
Essaie de deviner !
esε də d(ə)vine !
Hádej, kdo přišel!
Devine qui est là !
dəvin ki ε la !
Nech mě hádat.
Laisse-moi deviner.
lεsmwa d(ə)vine
Můžeš hádat třikrát.
Tu devines ?
ty dəvin ?
Hádáš správně/špatně.
Tu devines juste/faux.
ty dəvin ʒyst/fo
Víš to, nebo jenom hádáš?
Tu le sais ou tu devines ?
ty lə sε u ty dəvin ?
Hádal bych mu takových 80.
Je lui donnerais quatre-vingts ans.
ʒə lɥi dɔn(ə)ʀε katʀvε̃zɑ̃