připadat

sembler, paraître, (časově spadat) tomber

Připadá mi, že...
Il me semble que...
il mə sɑ̃bl kə
Může vám to připadat zbytečné...
Cela peut vous sembler inutile...
s(ə)la pø vu sɑ̃ble inytil
Připadá mi povědomý.
Il me paraît familier.
il mə paʀε familje
Nepřipadá mi to levné.
Je ne le trouve pas bon marché.
ʒə nə lə tʀuv pɑ bɔ̃ maʀʃe
Silvestr připadá na sobotu.
La Saint-Sylvestre tombe samedi.
la sε̃silvεstʀ tɔ̃b samdi
Na každého připadá pět kusů.
Il y a cinq morceaux chacun.
ilja sε̃mɔʀso ʃakœ̃
To nepřipadá v úvahu!
C'est hors de question., Il n'en est pas question.
se ˈɔʀ də kεstjɔ̃ˌ il nɑ̃nε pɑ kεstjɔ̃