změna

changement m, modification f, (výkyv) fluctuation f

Pro změnu bychom mohli...
Pour changer, nous pourrions...
puʀ ʃɑ̃ʒeˌ nu puʀjɔ̃
Udělal jsem pár změn v/na...
J'ai fait quelques modifications dans/sur...
ʒe fε kεlk(ə) mɔdifikasjɔ̃ dɑ̃/syʀ
Došlo k jistým změnám.
Il y a (eu) quelques changements.
ilja (y) kεlk(ə) ʃɑ̃ʒmɑ̃
Je to změna k lepšímu/horšímu.
C'est un changement en mieux/pour le pire.
setœ̃ ʃɑ̃ʒmɑ̃ ɑ̃ mjø/puʀ lə piʀ
Potřebuješ změnu (prostředí).
Tu as besoin de dépaysement.
ty ɑ bəzwε̃ də depeizmɑ̃
změna počasí
changement de temps
ʃɑ̃ʒmɑ̃ də tɑ̃