jediný

unique, seul/seule

Jediný, kdo přišel...
Le seul qui est venu...
lə sœl ki ε v(ə)ny
Jediné, co můžeš udělat...
La seule chose que tu peux faire...
la sœl ʃoz kə ty pø fεʀ
Vše se to stalo během jediného dne.
Tout est arrivé pendant un seul jour.
tutεtaʀive pɑ̃dɑ̃ œ̃ sœl ʒuʀ
Nebyl jsem zdaleka jediný.
Je n'ai pas de loin été seul.
ʒə ne pɑ də lwε̃ ete sœl
ani jeden jediný
pas un seul
pɑzœ̃ sœl
jedině
seulement
sœlmɑ̃
jedině že by...
seulement si...
sœlmɑ̃ si
jedině pod podmínkou, že...
seulement à condition que...
sœlmɑ̃ a kɔ̃disjɔ̃ kə