jediný

unique, seul/seule

Jediný, kdo přišel...
Le seul qui est venu...
lə sœl ki ε v(ə)ny
Jediné, co můžeš udělat...
La seule chose que tu peux faire...
la sœl ʃoz kə ty pø fεʀ
Vše se to stalo během jediného dne.
Tout est arrivé un seul jour.
tutεtaʀive œ̃ sœl ʒuʀ
Nebyl jsem zdaleka jediný.
Je n'ai de loin pas été le seul.
ʒə ne də lwε̃ pɑ ete lə sœl
ani jeden jediný
pas un seul
pɑzœ̃ sœl
jedině
seulement
sœlmɑ̃
jedině že by...
seulement si...
sœlmɑ̃ si
jedině pod podmínkou, že...
seulement à condition que...
sœlmɑ̃ a kɔ̃disjɔ̃ kə