podobný

ressembl|ant/-ante, similaire, komu/čemu semblable à qqn/qqch

Mají podobný vkus.
Ils ont un goût semblable.
ilzɔ̃ œ̃ gu sɑ̃blabl
To mu vůbec není podobné. (chování)
Ça ne lui ressemble pas.
sa nə lɥi ʀ(ə)sɑ̃bl pɑ
To je mu podobné.
Ça lui ressemble.
sa lɥi ʀ(ə)sɑ̃bl
Je ti hodně podobný.
Il te ressemble beaucoup.
il tə ʀ(ə)sɑ̃bl boku
Jsou si s matkou velice podobné.
Elle ressemble beaucoup à sa mère.
εl ʀ(ə)sɑ̃bl boku a sa mεʀ
Podobné poznámky si nech pro sebe.
Épargne-moi de pareils commentaires.
epaʀɲmwa də paʀεj kɔmɑ̃tεʀ
Jsou si podobní jako vejce vejci.
Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau.
il sə ʀ(ə)sɑ̃bl kɔm dø gut do
... nebo něco podobného.
... ou quelque chose de ce genre.
... u kεlk(ə) ʃoz də sə ʒɑ̃ʀ
nic podobného
rien de tel
ʀjε̃ də tεl