mínit

dělat co avoir l'intention de faire qqch, penser faire qqch, (myslet nějak) prendre

Co míníš dělat?
Que penses-tu faire ?
kə pɑ̃sty fεʀ ?
Co tím míníte?
Qu'est-ce que vous voulez dire là ?
kεs kə vu vule diʀ la ?
Míním to (zcela) vážně.
Je parle sérieusement.
ʒə paʀl seʀjøzmɑ̃
To bylo míněno tobě.
Ça s'adressait à toi.
sa sadʀesε a twa
Co o tom míníte vy?
Qu'en pensez-vous ?
kɑ̃ pɑ̃sevu ?
Člověk míní, Pánbůh mění.
L'homme propose et Dieu dispose.
lɔm pʀɔpoz e djø dispoz