otevřený

ouv|ert/-erte

Obchod je otevřený celou noc/24 hodin denně.
Le magasin est ouvert toute la nuit/24 heures sur 24.
lə magazε̃ εtuvεʀ tut la nɥi/vε̃tkatʀ œʀ syʀ vε̃tkatʀ
Máte otevřeno o víkendu?
Vous ouvrez le week-end ?
vu uvʀe lə wikεnd ?
Zíral s otevřenou pusou.
Il est resté bouche bée.
il ε ʀεste buʃ be
Je to stále otevřené. (záležitost)
Ça reste ouvert.
sa ʀεst uvεʀ
Došlo k otevřené výměně názorů.
On a eu un franc échange de vues.
ɔ̃na y œ̃ fʀɑ̃ eʃɑ̃ʒ də vy
Přivítali nás s otevřenou náručí.
Ils nous ont accueillis à bras ouverts.
ilznuzɔ̃ akœji a bʀɑzuvεʀ
den otevřených dveří
journée porte(s) ouverte(s)
ʒuʀne pɔʀt uvεʀt
Řekl mi zcela otevřeně, že...
Il m'a ouvertement dit que...
il ma uvεʀtəmɑ̃ di kə