důležitý

import|ant/-ante, d'importance

Tamto není (tak) důležité.
Ce n'est pas si important.
sə nε pɑ si ε̃pɔʀtɑ̃
Tohle je mnohem důležitější než...
Ceci est beaucoup plus important que...
səsi ε boku plyzε̃pɔʀtɑ̃ kə
Nejdůležitější je...
Le plus important, c'est...
lə plyzε̃pɔʀtɑ̃ˌ se
To je pro ně velmi důležité.
C'est assez important pour eux.
setase ε̃pɔʀtɑ̃ puʀ ø
Dělá se důležitým., Chová se důležitě.
Il fait l'important.
il fε lε̃pɔʀtɑ̃