hodit

jeter, (zpravidla k nějakému cíli) lancer

Hodíme si mincí/korunou.
On joue à pile ou face.
ɔ̃ ʒu a pil u fas
Hoď sebou!
Remue-toi !, Grouille-toi !
ʀəmytwa !ˌ gʀujtwa !
Hodím na sebe jen sako.
Je'enfile vite une veste.
? vit yn vεst
Hodil jsem dopis do schránky.
J'ai jeté la lettre dans la boîte (aux lettres).
ʒe ʒəte la lεtʀ dɑ̃ la bwat (o lεtʀ)
Hodil po mně kamenem.
Il m'a jeté une pierre.
il ma ʒəte yn pjεʀ
Hodím tě tam autem. (zavezu)
Je vais t'emmener.
ʒə vε tɑ̃məne
Hodili to na něj. (vinu)
On l'a mis dans son tort.
ɔ̃ la mi dɑ̃ sɔ̃ tɔʀ
(hovor.) Co/Kolik to hodí? (zisk)
Ça va faire combien ?, Ça va donner combien ?
sa va fεʀ kɔ̃bjε̃ ?ˌ sa va dɔne kɔ̃bjε̃ ?
hodit do sebe co
s'envoyer, descendre qqch
sɑ̃vwajeˌ desɑ̃dʀ
(zhrub.) hodit šavli (pozvracet se)
gerber
ʒεʀbe
hodit starosti za hlavu
laisser tomber ses soucis
lese tɔ̃be se susi