prohlédnout (si)

examiner, (podívat se na) regarder, (muzeum ap.) visiter

Můžu si to prohlédnout?
Je peux y jeter un coup d'œil ?
ʒə pø i ʒ(ə)te œ̃ ku dœj ?
Mohli bychom si prohlédnout dům?
On pourrait voir la maison ?
ɔ̃ puʀε vwaʀ la mεzɔ̃ ?
Pečlivě si to prohlédni.
Examine-le soigneusement.
εgzaminlə swaɲøzmɑ̃
Prohlédneme si památky.
On va visiter des monuments.
ɔ̃ va vizite de mɔnymɑ̃
Lékař mě prohlédl.
Le médecin m'a examiné.
lə med(ə)sε̃ ma εgzamine
Měl by se nechat prohlédnout.
Il devrait aller consulter un médecin., Il devrait se faire examiner par un médecin.
il dəvʀε ale kɔ̃sylte œ̃ med(ə)sε̃ˌ il dəvʀε sə fεʀ εgzamine paʀ œ̃ med(ə)sε̃
Zvědavě si mě prohlíželi.
On me regardait avec curiosité.
ɔ̃ mə ʀ(ə)gaʀdε avεk kyʀjozite