přejít, přecházet

passer, traverser

Přejděte ulici.
Traversez la rue.
tʀavεʀse la ʀy
Přejdi k věci.
Dis ce que tu as à dire., Ne tourne pas autour du pot.
di sə kə ty ɑ a diʀˌ nə tuʀn pɑ otuʀ dy po
Přejděme na jiné téma.
Changeons de sujet.
ʃɑ̃ʒɔ̃ də syʒε
Brzy to přejde.
Ça va vite passer.
sa va vit pɑse
Přešla mě chuť k jídlu.
J'ai perdu l'appétit.
ʒe pεʀdy lapeti
Bolest už přechází.
La douleur passe déjà.
la dulœʀ pɑs deʒa
Přešli jsme na nový systém.
On est passé à un nouveau système., On a changé de système.
ɔ̃nε pɑse a œ̃ nuvo sistεmˌ ɔ̃na ʃɑ̃ʒe də sistεm