rozdíl

différence f

Jaký je rozdíl mezi...?
Quelle est la différence entre... ?
kεl ε la difeʀɑ̃s ɑ̃tʀ... ?
Jaký je v tom rozdíl, jestli...?
Quelle est la différence si... ?
kεl ε la difeʀɑ̃s si... ?
V tom není žádný rozdíl.
Cela ne fait aucune différence.
s(ə)la nə fε okyn difeʀɑ̃s
Je v tom ohromný rozdíl.
Cela fait une grande différence.
s(ə)la fε yn gʀɑ̃d difeʀɑ̃s
Rozdíl je v tom, že...
La différence consiste dans/à...
la difeʀɑ̃s kɔ̃sist dɑ̃/a
Nevidím v tom rozdíl.
Je ne vois aucune différence.
ʒə nə vwa okyn difeʀɑ̃s
Na rozdíl od tebe nechodím pozdě.
À la différence de toi, je n'arrive pas en retard.
a la difeʀɑ̃s də twaˌ ʒə naʀiv pɑ ɑ̃ ʀ(ə)taʀ
(velký) věkový rozdíl
différence d'âge
difeʀɑ̃s dɑʒ
bez rozdílu rasy
sans différence de race
sɑ̃ difeʀɑ̃s də ʀas