povinný

obligatoire, (úředně stanovený) impos|é/-ée, (nezbytný) de commande

Výuka angličtiny není povinná.
L'enseignement de l'anglais n'est pas obligatoire.
lenseiɲmɑ̃ də lɑ̃glε nε pɑ ɔbligatwaʀ
Účast není povinná.
La présence n'est pas obligatoire.
la pʀezɑ̃s nε pɑ ɔbligatwaʀ
Je to (téměř) povinná četba pro...
C'est (presque) une lecture obligatoire pour...
se (pʀεsk) yn lεktyʀ ɔbligatwaʀ puʀ
být povinen udělat co
être oblig|é/-ée de faire qqch
εtʀ ɔbliʒe/-
Cestující jsou povinni...
Les passagers sont obligés de...
le pasaʒe sɔ̃tɔbliʒe də
povinná školní docházka
obligation scolaire, instruction obligatoire
ɔbligasjɔ̃ skɔlεʀˌ ε̃stʀyksjɔ̃ ɔbligatwaʀ
děti školou povinné
enfants scolarisés
ɑ̃fɑ̃ skɔlaʀize