trvat

1(určitý čas) durer, (stále přetrvávat) se perpétuer, subsister

Jak dlouho to potrvá? (zabere)
Ça va prendre combien de temps ?
sa va pʀɑ̃dʀ kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ ?
Jak dlouho trvá let?
Combien de temps dure le vol ?
kɔ̃bjε̃ də tɑ̃ dyʀ lə vɔl ?
Trvá to nějakou dobu, ale...
Ça prend du temps mais...
sa pʀɑ̃ dy tɑ̃ mε
Chvíli to potrvá. (zabere)
Ça va prendre du temps.
sa va pʀɑ̃dʀ dy tɑ̃
Nebude (to) trvat dlouho a/než...
Il n'y en a pas pour longtemps avant...
il niɑ̃na pɑ puʀ lɔ̃tɑ̃ avɑ̃
Ať ti to dlouho netrvá.
Ne t'attarde pas.
nə tataʀd pɑ
Co jim tak dlouho trvá?
Qu'est-ce qui leur prend autant de temps ?
kεs ki lœʀ pʀɑ̃ otɑ̃ də tɑ̃ ?
Oblékání jí trvá celou věčnost.
Ça lui prend une éternité pour s'habiller.
sa lɥi pʀɑ̃ yn etεʀnite puʀ sabije
Netrvalo dlouho a...
Peu de temps après, ...
pø də tɑ̃ apʀεˌ
Nic netrvá věčně.
Rien n'est éternel.
ʀjε̃ nεetεʀnεl

2(na svém ap.) na čem persister, persévérer dans qqch, insister sur qqch

Trváte na tom?
Vous insistez (là-dessus) ?
vuzε̃siste (lad(ə)sy) ?
Trvám na tom.
J'insiste là-dessus.
ʒε̃sist lad(ə)sy
Pokud na tom trváte...
Si vous insistez...
si vuzε̃siste
Musím trvat na tom, aby tam šel.
Je dois tenir à ce qu'il y aille.
ʒə dwa t(ə)niʀ a sə kil i aj
Trvá na svém.
Il n'en démord pas., Il reste sur ses positions.
il nɑ̃ demɔʀ pɑˌ il ʀεst syʀ se pɔzisjɔ̃