představit si

imaginer, se figurer, (udělat si představu) co se faire une idée de qqch

Je těžké si to představit.
C'est difficile à imaginer.
se difisil a imaʒine
Nedovedu si představit, že by tam zůstala.
Je ne peux pas imaginer qu'elle y reste.
ʒə nə pø pɑ imaʒine kεl i ʀεst
Dokážeš si představit, jaké by to bylo?
Tu peux imaginer ce que ça serait ?
ty pø imaʒine sə kə sa s(ə)ʀε ?
Představ si (to)! (zajímavé)
Tu imagines ?
ty imaʒin ?