sloužit

1(posluhovat) komu servir qqn

Dnes celý den slouží.
Aujourd'hui, il est de service/garde toute la journée.
oʒuʀdɥiˌ il ε də sεʀvis/gaʀd tut la ʒuʀne
Za války sloužil u námořnictva.
Il était dans la marine pendant la guerre.
il etε dɑ̃ la maʀin pɑ̃dɑ̃ la gεʀ
Papež bude sloužit mši.
Le pape va célébrer une messe.
lə pap va selebʀe yn mεs
Čím vám mohu sloužit?
Qu'y a-t-il pour votre service ?
ki atil puʀ vɔtʀ sεʀvis ?

2(mít funkci) k čemu, jako kdo/co servir à faire qqch, de qqn/qqch

K čemu to slouží?
À quoi ça sert ?
a kwa sa sεʀ ?
Místnost slouží jako sklad.
La pièce sert de dépôt.
la pjεs sεʀ də depo
Starý stroj ještě slouží.
La vieille machine fonctionne toujours.
la vjεj maʃin fɔ̃ksjɔn tuʒuʀ
Paměť už mi neslouží.
Ma mémoire me trahit.
ma memwaʀ mə tʀai
Ať slouží. (při kýchnutí)
À vos souhaits !
a vo swε !