sedět

être ass|is/-ise, (vyhovovat) aller, (v base) être au trou

Seďte., Zůstaňte sedět.
Restez assis.
ʀεste asi
Sedí se vám pohodlně?
Vous êtes assis confortablement ?
vuzεt asi kɔ̃fɔʀtabləmɑ̃ ?
Nechce se mi sedět doma.
Je ne veux pas rester à la maison.
ʒə nə vø pɑ ʀεste a la mεzɔ̃
Za to půjde sedět.
Il ira en tôle pour ça.
il iʀa ɑ̃ tol puʀ sa
Sedí za loupež.
Il est au trou pour un vol.
il εto tʀu puʀ œ̃ vɔl
Tohle ti sedí.
Ça te va bien.
sa tə va bjε̃
To sedí. (výstižné ap.)
C'est (bien) tapé.
se (bjε̃) tape
Tady něco nesedí.
Il y a quelque chose qui cloche.
ilja kεlk(ə) ʃoz ki klɔʃ
Auto sedí dobře na silnici.
L'auto tient bien la route.
loto tjε̃ bjε̃ la ʀut