mít

1avoir

Tady (to) máš. (při podávání)
Voilà !
vwala !
Nemám to s sebou/u sebe.
Je ne l'ai pas sur moi.
ʒə nə le pɑ syʀ mwa
Nemáme dost peněz.
On n'a pas assez d'argent.
ɔ̃ na pɑ ase daʀʒɑ̃
Máme problémy s...
On a des problèmes avec...
ɔ̃na de pʀɔblεm avεk
Máš pravdu.
Tu as raison.
ty ɑ ʀεzɔ̃
Měl jsi štěstí.
Tu as eu de la chance.
ty ɑ y də la ʃɑ̃s
Mám žízeň.
J'ai soif.
ʒe swaf
Nemáš hlad?
Tu n'as pas faim ?
ty na pɑ fε̃ ?
Odkud to máš?
(hovor.) Tu l'as trouvé où ?
ty lɑ tʀuve u ?
Od koho to máš?
Qui te l'a donné ?
ki tə la dɔne ?
Mám něco v oku.
Il y a quelque chose dans mon œil.
ilja kεlk(ə) ʃoz dɑ̃ mɔnœj
to mám!, Mám to. (vím to)
Ça y est !, J'y suis !, J'ai trouvé !
sa jε !ˌ ʒi sɥi !ˌ ʒe tʀuve !
Mám toho už hodně za sebou.
J'en ai bavé., J'en ai vu des dures.
ʒɑ̃nε baveˌ ʒɑ̃nε vy de dyʀ
Mám toho plné zuby.
J'en ai marre., J'en ai ras le bol.
ʒɑ̃nε maʀˌ ʒɑ̃nε ʀɑ lə bɔl
Teď už toho mám dost!
J'en ai assez à la fin !
ʒɑ̃nε ase a la fε̃ !
Mám za to, že...
Je suppose que..., Je crois que...
ʒə sypoz kəˌ ʒə kʀwa kə
Neměj mu to za zlé.
Ne lui en veux pas.
nə lɥi ɑ̃ vø pɑ
Nemám co dělat.
Je n'ai rien à faire.
ʒə ne ʀjε̃na fεʀ
To máš fuk/jedno.
C'est kif-kif.
se kifkif
Mějte na paměti...
Songez à..., N'oubliez pas...
sɔ̃ʒe aˌ nublije pɑ
A máme to tu zase.
Ça y est, ça recommence.
sa jεˌ sa ʀ(ə)kɔmɑ̃s
Co to má společného s...?
Qu'est-ce que cela a à faire avec... ?
kεs kə s(ə)la a a fεʀ avεk... ?
Mám teď práci. (nerušte)
Je suis occupé (en ce moment).
ʒə sɥi ɔkype (ɑ̃ sə mɔmɑ̃)
Máš zítra volno?
Tu es libre demain ?
ty e libʀ d(ə)mε̃ ?
dovolenou.
Il est en congé.
il εtɑ̃ kɔ̃ʒe
Za koho mě máš?
Pour qui me prends-tu ?, Pour qui est-ce que tu me prends ?
puʀ ki mə pʀɑ̃ty ?ˌ puʀ ki εs kə ty mə pʀɑ̃ ?
Měl na sobě...
Il était habillé en...
il etεtabije ɑ̃
Měl jsem namále. (bylo to těsně)
Je l'ai échappé belle.
ʒə le eʃape bεl
Na to nemám. (finančně)
Je ne peux pas me le permettre.
ʒə nə pø pɑ mə lə pεʀmεtʀ
Na to nemá. (intelektuálně ap.)
Il n'est pas à la hauteur.
il nε pɑ a la ˈotœʀ
Na mě nemáš. (kvalitami)
Tu ne fais pas le poids contre moi.
ty nə fε pɑ lə pwɑ kɔ̃tʀ mwa
Máš na to/na víc! (schopnostmi)
Tu peux y arriver/faire mieux !
ty pø i aʀive/fεʀ mjø !
Není to teď k mání.
Ce n'est pas disponible en ce moment.
sə nε pɑ dispɔnibl ɑ̃ sə mɔmɑ̃

2(něco udělat, stát se ap.) devoir

Co mám dělat?
Qu'est-ce que je dois faire ?
kεs kə ʒə dwa fεʀ ?
Mám (to udělat)?
Vous voulez que je le fasse ?
vu vule kə ʒə lə fas ?
přijít za hodinu.
Il est censé venir dans une heure.
il ε sɑ̃se v(ə)niʀ dɑ̃zyn œʀ
Kdybych si měl vybrat mezi...
Si je devais choisir entre...
si ʒə d(ə)vε ʃwaziʀ ɑ̃tʀ
Mohl bych zavřít dveře, mám (to udělat)?
Je peux fermer la porte, si vous voulez.
ʒə pø fεʀme la pɔʀtˌ si vu vule
Měl bys jít k lékaři.
Tu devrais aller chez le médecin.
ty dəvʀε ale ʃe lə med(ə)sε̃
Jak jsem to měl vědět?
Comment aurais-je pu le savoir ?
kɔmɑ̃ oʀεʒə py lə savwaʀ ?
Nemělo by to trvat dlouho.
Ça ne devrait pas durer longtemps.
sa nə dəvʀε pɑ dyʀe lɔ̃tɑ̃
Co to má být?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
kεs kə se kə sa ?
A co má být? (No a?)
Et alors ?
e alɔʀ ?
Zítra má pršet.
La pluie est prévue pour demain.
la plɥi ε pʀevy puʀ d(ə)mε̃