než

que, (před číslovkou) de, (dříve) avant que +subj.

Lépe pozdě než vůbec.
Mieux vaut tard que jamais.
mjø vo taʀ kə ʒamε
Nezbývá nám než...
Il ne nous reste que..., On n'a qu'à...
il nə nu ʀεst kəˌ ɔ̃ na ka
Než odejdeš/odejdete...
Avant que tu partes/vous partiez..., Avant de partir...
avɑ̃ kə ty paʀt/vu paʀtjeˌ avɑ̃ də paʀtiʀ
Rozmysli se, než odpovíš.
Réfléchis bien avant de répondre.
ʀefleʃi bjε̃ avɑ̃ də ʀepɔ̃dʀ
Dříve než vstoupil, zaklepal.
Il a frappé à la porte avant d'entrer.
il a fʀape a la pɔʀt avɑ̃ dɑ̃tʀe
Počkej, než přijdu.
Attends que je revienne.
atɑ̃ kə ʒə ʀ(ə)vjεn
Než tady čekat, půjdu sám.
Plutôt que d'attendre, je préfère y aller tout seul.
plyto kə datɑ̃dʀˌ ʒə pʀefεʀ i ale tu sœl
dvakrát vyšší než já
deux fois plus grand que moi
dø fwa ply gʀɑ̃ kə mwa
než bys řekl švec
sans avoir le temps de dire ouf
sɑ̃zavwaʀ lə tɑ̃ də diʀ ˈuf
nic (jiného) než...
rien que...
ʀjε̃ kə