způsob

manière f, façon f

tímto způsobem
de cette manière, de cette façon
də sεt manjεʀˌ də sεt fasɔ̃
svým způsobem (do jisté míry)
en quelque sorte
ɑ̃ kεlk(ə) sɔʀt
stejným způsobem
de la même manière, de la même façon
də la mεm manjεʀˌ də la mεm fasɔ̃
následujícím způsobem
de la manière/façon suivante
də la manjεʀ/fasɔ̃ sɥivɑ̃t
Je to něco na způsob...
C'est une sorte de..., C'est quelque chose comme...
setyn sɔʀt dəˌ se kεlk(ə) ʃoz kɔm
Jsou různé způsoby, jak to udělat.
Il y a plusieurs manières de le faire.
ilja plyzjœʀ manjεʀ də lə fεʀ
rozkazovací/podmiňovací/oznamovací způsob
(mode) impératif/conditionnel/indicatif
(mɔd) ε̃peʀatif/kɔ̃disjɔnεl/ε̃dikatif
způsobová slovesa (modální)
verbes modaux
vεʀb mɔdo