myslet

na koho/co penser à qqn/qqch, (mínit) co penser, croire qqch

Co myslíš (ty)?
Qu'est-ce que tu penses ?
kεs kə ty pɑ̃s ?
Myslím, že ano.
Je crois que oui., Je pense que oui.
ʒə kʀwa kə ˈwiˌ ʒə pɑ̃s kə ˈwi
Myslím, že ne.
Moi, je crois que non., Je ne pense pas.
mwaˌ ʒə kʀwa kə nɔ̃ˌ ʒə nə pɑ̃s pɑ
Co tím myslíte?
Que voulez-vous dire par là ?
kə vulevu diʀ paʀ la ?
Myslíš to vážně?
(C'est) sérieux ?
(se) seʀjø ?
Na co myslíš?
À quoi penses-tu ?
a kwa pɑ̃sty ?
To nemyslíš vážně!
Tu plaisantes !
ty plεzɑ̃t !
Já jsem to tak nemyslel.
Je ne faisais que plaisanter., C'était juste pour rire.
ʒə nə fəzε kə plεzɑ̃teˌ setε ʒyst puʀ ʀiʀ
Myslel to dobře.
Il avait de bonnes intentions.
il avε də bɔnzε̃tɑ̃sjɔ̃
Dělej, jak myslíš.
Fais comme tu penses.
fε kɔm ty pɑ̃s
Moc mu to nemyslí.
Il est long à la détente.
il ε lɔ̃ a la detɑ̃t
Mysli (trochu)!
Fais travailler tes méninges !
fε tʀavaje te menε̃ʒ !
Mysli na to!
Penses-y !
pɑ̃səzi !
Myslí jen na školu.
Il ne pense qu'à l'école.
il nə pɑ̃s ka lekɔl
Myslel jsem, že budeš unavený.
Je pensais que tu serais fatigué.
ʒə pɑ̃sε kə ty s(ə)ʀε fatige