dát se

do čeho se mettre, commencer à faire qqch, (být možný) être possible

Dá se to zařídit?
On peut l'arranger ?
ɔ̃ pø laʀɑ̃ʒe ?
Nedá se nic dělat.
Rien à faire.
ʀjε̃ a fεʀ
Dalo by se to zkrátit?
Est-ce qu'il serait possible de le raccourcir ?
εs kil s(ə)ʀε pɔsibl də lə ʀakuʀsiʀ ?
To se nedá jíst/pít.
C'est immangeable/imbuvable.
se ε̃mɑ̃ʒabl/ε̃byvabl
To se nedá vydržet.
C'est insupportable.
setε̃sypɔʀtabl
To se dalo čekat.
Il fallait s'y attendre., Ce n'est pas du tout surprenant.
il falε si atɑ̃dʀˌ sə nε pɑ dy tu syʀpʀənɑ̃
Dejte se doleva a...
Tournez à gauche et...
tuʀne a goʃ e
Dejme se do práce!
Mettons-nous au travail !
metɔ̃nu o tʀavaj !
Dejte se do toho!
Allez-y !
alei !
Dej se dohromady! (seber se)
Remets-toi (bien) !
ʀ(ə)mεtwa (bjε̃) !
Měl by ses dát ostříhat.
Tu devrais te faire couper les cheveux.
ty dəvʀε tə fεʀ kupe le ʃ(ə)vø
Dám se poddat!
Je donne ma langue au chat.
ʒə dɔn ma lɑ̃g o ʃa
Nedej se! (nevzdávej to)
Ne cède pas !
nə sεd pɑ !
Nedej se! (stůj si za svým)
Ne cède pas !
nə sεd pɑ !
Nedejte se zmást.
Ne vous laissez pas déconcerter.
nə vu lese pɑ dekɔ̃sεʀte
Dá se to. (o kvalitě ap.)
C'est passable., C'est pas mal.
se pɑsablˌ se pɑ mal