ještě

1(stále) encore, toujours

Ještě tu knihu mám.
J'ai toujours ce livre.
ʒe tuʒuʀ sə livʀ
Ještě se můžeš vrátit.
Tu peux toujours revenir.
ty pø tuʒuʀ ʀ(ə)vəniʀ
Ještě nepřišel.
Il n'est pas encore venu.
il nε pɑ ɑ̃kɔʀ v(ə)ny
Ty to ještě nemáš (hotové)?
Tu ne l'as pas encore fini ?
ty nə lɑ pɑ ɑ̃kɔʀ fini ?
Ještě ne!
Pas encore !
pɑ ɑ̃kɔʀ !
Ještě ve 4 ráno nebyl doma.
À 4 heures du matin, il n'était toujours pas rentré.
a katʀ œʀ dy matε̃ˌ il netε tuʒuʀ pɑ ʀɑ̃tʀe

2(ve stupňování) encore, un peu, (navíc) en/de plus

Ještě (jeden)!
Encore (un autre) !
ɑ̃kɔʀ (œ̃notʀ) !
Ještě jednou!
Encore une fois !, Une fois de plus !
ɑ̃kɔʀ yn fwa !ˌ yn fwa də plys!
Vezmi si ještě.
Prends-en encore.
pʀɑ̃zɑ̃ ɑ̃kɔʀ
Tyto jsou ještě lepší.
Ceux-ci sont encore meilleurs.
søsi sɔ̃tɑ̃kɔʀ mεjœʀ
To nám tak ještě scházelo.
Il ne manquait plus que cela.
il nə mɑ̃kε plyskə s(ə)la
Potřebuješ ještě něco?
Tu as besoin d'autre chose ?
ty ɑ bəzwε̃ dotʀ ʃoz ?
Co ještě?
Quoi d'autre ?
kwa dotʀ ?
Kdo ještě o tom ví?
Qui d'autre est au courant ?
ki dotʀ εto kuʀɑ̃ ?
Ještě se ptej! (copak to nevíš)
Et tu demandes encore !
e ty d(ə)mɑ̃d ɑ̃kɔʀ !

3(hned tento) encore, même

Zavolám mu ještě dnes.
Je l'appelle aujourd'hui même.
ʒə lapεl oʒuʀdɥi mεm
Ještě ráno jsem s ní mluvil.
Je lui ai parlé ce matin même.
ʒə lɥi ε paʀle sə matε̃ mεm

4(v přacích větách) encore

Ještě že tak!
Heureusement !, Quelle chance !
øʀøzmɑ̃ !ˌ kεl ʃɑ̃s !
Ještě že nepřišel.
C'est bien qu'il ne soit pas venu.
se bjε̃ kil nə swa pɑ v(ə)ny
Ještě že se o tom zmínil.
Heureusement qu'il l'a mentionné.
øʀøzmɑ̃ kil la mɑ̃sjɔne