odpovědět

komu, na co répondre à qqn/qqch

Odpověz mi!
Réponds-moi !
ʀepɔ̃mwa !
Odpověděl ti na tu otázku?
Il a répondu à ta question ?
il a ʀepɔ̃dy a ta kεstjɔ̃ ?
Co na to odpověděl?
Qu'est-ce qu'il a répondu ?
kεs kil a ʀepɔ̃dy ?
Odpověděl jsem na inzerát.
J'ai répondu à une petite annonce.
ʒe ʀepɔ̃dy a yn p(ə)tit anɔ̃s