bavit se

s'amuser, se divertir, (mluvit) parler

Dobře se bavte!
Amusez-vous bien !
amyzevu bjε̃ !
Bavíš se dobře?
Tu t'amuses bien ?
ty tamyz bjε̃ ?
Baví se tím, že hrají...
Ils se divertissent en jouant..., Ils s'amusent à jouer (à)...
il sə divεʀtis ɑ̃ ʒuɑ̃ˌ il samyz a ʒwe (a)
Bavili jsme se o tobě.
On a parlé de toi.
ɔ̃na paʀle də twa
O tom se (teď) nebudeme bavit.
Pas de discussion !
pɑ də diskysjɔ̃ !
Nebavíme se spolu.
On est brouillés.
ɔ̃nε bʀuje
bavit se na čí účet
s'amuser aux dépens de qqn
samyze o depɑ̃