držet se

se tenir, (zůstávat) se maintenir, (následovat) koho/čeho suivre qqn/qqch

Pevně se držte.
Accrochez-vous bien.
akʀɔʃevu bjε̃
Drž se! (povzbuzení ap.)
(Du) courage !
(dy) kuʀaʒ !
Drželi se za ruce.
Ils se sont tenus par les mains.
il sə sɔ̃ t(ə)ny paʀ le mε̃
Držte se pohromadě.
Tenez-vous ensemble.
t(ə)nevu ɑ̃sɑ̃bl
Drž se vpravo. (na silnici ap.)
Reste à droite., Tiens ta droite.
ʀεst a dʀwatˌ tjε̃ ta dʀwat
Drž se pokynů!
Suis les instructions !
sɥi lezε̃stʀyksjɔ̃ !
Drž se od něj dál.
Ne t'approche pas de lui.
nə tapʀɔʃ pɑ də lɥi
Sotva se držím na nohou.
J'ai du mal à tenir debout.
ʒe dy mal a t(ə)niʀ d(ə)bu