způsobit

causer, provoquer, produire

Kdo to způsobil?
Qui l'a causé ?
ki la koze ?
Bylo to způsobeno...
Cela a été causé par...
s(ə)la a ete koze paʀ
Bouře způsobila velké škody.
La tempête a fait de grands dommages.
la tɑ̃pεt a fε də gʀɑ̃ dɔmaʒ
To způsobilo pokles...
Cela a provoqué la baisse...
s(ə)la a pʀɔvɔke la bεs
Způsobil mu těžké zranění.
Il lui a causé une grave blessure.
il lɥi a koze yn gʀav blesyʀ