žádný

aucun/aucune, nul/nulle, (při zesílení záporu) pas de

Nemám žádné nepřátele.
Je n'ai pas d'ennemis/aucun ennemi.
ʒə ne pɑ den(ə)mi/okœ̃nen(ə)mi
Žádný z nich není...
Aucun d'entre eux n'est...
okœ̃ dɑ̃tʀ ø nε
Nemá skoro žádné peníze.
Il n'a presque pas d'argent.
il na pʀεsk pɑ daʀʒɑ̃
Lepší nějaký než vůbec žádný.
Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras.
œ̃ tjε̃ vo mjø kə dø ty loʀa
V žádném případě!
Pas question !
pɑ kεstjɔ̃ !
V žádném případě bys neměl...
En aucun cas, tu ne devrais..., Tu ne devrais surtout pas...
ɑ̃nokœ̃ kɑˌ ty nə dəvʀεˌ ty nə dəvʀε syʀtu pɑ
Nemám žádnou jinou možnost.
Je n'ai pas d'autre choix.
ʒə ne pɑ dotʀ ʃwa
Není to žádná věda. (nic složitého)
Cela n'a rien de compliqué.
s(ə)la na ʀjε̃ də kɔ̃plike
To není žádná legrace.
Ce n'est pas drôle (du tout).
sə nε pɑ dʀol (dy tu)
Nebyl to žádný zázrak. (nic extra)
Cela n'avait rien d'extraordinaire.
s(ə)la navε ʀjε̃ dεkstʀaɔʀdinεʀ
Žádný strach!, Žádné strachy!
Pas de danger !
pɑ də dɑ̃ʒe !
za žádných okolností
en aucune circonstance
ɑ̃ okyn siʀkɔ̃stɑ̃s