oblíbený

(obecně) populaire, (upřednostňovaný) préféré

Je u dětí oblíbená.
Elle est populaire auprès des enfants., Les enfants l'aiment beaucoup.
εl ε pɔpylεʀ opʀε dezɑ̃fɑ̃ˌ lezɑ̃fɑ̃ lεm boku
v současnosti nejoblíbenější zpěvák v...
actuellement le chanteur le plus populaire en...
aktyεlmɑ̃ lə ʃɑ̃tœʀ lə ply pɔpylεʀ ɑ̃
Moje nejoblíbenější jídlo je...
Mon plat préféré c'est...
mɔ̃ pla pʀefeʀe se