vliv

influence f, (účinek) effet m, (civilizace ap.) rayonnement m

To na to nemá žádný vliv.
Cela n'a aucune influence.
s(ə)la na okyn ε̃flyɑ̃s
Má na ni dobrý/špatný vliv.
Il a une bonne/mauvaise influence sur elle.
il a yn bɔn/mɔvεz ε̃flyɑ̃s syʀ εl
Má to velký vliv na kvalitu.
Cela a une grande influence sur la qualité.
s(ə)la a yn gʀɑ̃d ε̃flyɑ̃s syʀ la kalite
Mělo to negativní vliv na životní prostředí.
Cela avait une influence négative sur l'environnement.
s(ə)la avε yn ε̃flyɑ̃s negativ syʀ lɑ̃viʀɔnmɑ̃
Má velký vliv. (je vlivný)
Il est très influent.
il ε tʀεzε̃flyɑ̃
Vlivem těchto změn...
Sous l'influence de ces modifications/changements..., Sous l'effet de ces modifications/changements...
su lε̃flyɑ̃s də se mɔdifikasjɔ̃/ʃɑ̃ʒmɑ̃ˌ su lefε də se mɔdifikasjɔ̃/ʃɑ̃ʒmɑ̃
řízení pod vlivem alkoholu
conduite sous l'effet/influence de l'alcool
kɔ̃dɥit su lefε/ε̃flyɑ̃s də lalkɔl