ten, ta, to

1(nesamostatně) ce, cet, cette

Kam jsi dal tu knížku?
Où est-ce que tu as mis le livre ?
u εs kə ty ɑ mi lə livʀ ?
Kdo je ta holka?
Qui est cette fille ?, (hovor.) C'est qui cette fille ?
ki ε sεt fij ?ˌ se ki sεt fij ?
Četl jsi ten román?
Tu as lu ce roman ?
ty ɑ ly sə ʀɔmɑ̃ ?
Podej mi tu bílou tašku.
Passe-moi ce sac blanc.
pɑsmwa sə sak blɑ̃
Ten, kdo ví...
Celui qui sait...
səlɥi ki sε
Ta, která nepracuje, má...
Celle qui ne travaille pas a...
sεl ki nə tʀavaj pɑ a
v tu a tu dobu
à ce moment-là, à l'heure indiquée
a sə mɔmɑ̃laˌ a lœʀ ε̃dike

2(odkazuje na známý fakt, při představování ap.) ce, cela, le

To je zvláštní.
C'est bizarre.
se bizaʀ
To je moje matka. (představuji)
C'est ma mère.
se ma mεʀ
Co ty na to?
Qu'est-ce que tu en dis ?, Ça te dit ?
kεs kə ty ɑ̃ di ?ˌ sa tə di ?
Jde o to, že...
C'est que...
se kə
Společná měna, to jest euro...
La monnaie commune, c'est à dire l'euro...
la mɔnε kɔmynˌ seta diʀ løʀo
Ten nejhezčí dárek, co jsem kdy dostal...
Le plus beau cadeau que j'aie jamais reçu...
lə ply bo kado kə ʒε ʒamε ʀ(ə)sy
Je v tom. (těhotná)
Elle est enceinte., Elle a un polichinelle dans le tiroir., (vulg.) Elle est en cloque.
εl εtɑ̃sε̃tˌ εl a œ̃ pɔliʃinεl dɑ̃ lə tiʀwaʀˌ εl εtɑ̃ klɔk
To je (aspoň) auto! (obdiv)
Quelle voiture !
kεl vwatyʀ !
čím dřív, tím líp
le plus tôt sera le mieux
lə ply to s(ə)ʀa lə mjø