přimět

koho k čemu pousser, amener qqn à (faire) qqch

Co tě přimělo změnit názor?
Qu'est-ce qui t'a poussé à changer d'avis ?
kεs ki ta puse a ʃɑ̃ʒe davi ?
Co ho přimělo ke změně jména?
Qu'est-ce qui l'a amené à changer de nom ?
kεs ki la am(ə)ne a ʃɑ̃ʒe də nɔ̃ ?
Okolnosti nás přiměly, abychom...
Les circonstances nous ont poussés à...
le siʀkɔ̃stɑ̃s nuzɔ̃ puse a
Přiměl jsem ho, aby jí zavolal.
Je l'ai poussé à lui téléphoner.
ʒə le puse a lɥi telefɔne