závěr

fin f, conclusion f

v závěru
à la fin
a la fε̃
na závěr, závěrem
en conclusion, pour conclure
ɑ̃ kɔ̃klyzjɔ̃ˌ puʀ kɔ̃klyʀ
Došli jsme k závěru, že...
Nous sommes arrivés à la conclusion que..., Nous avons conclu de...
nu sɔmzaʀive a la kɔ̃klyzjɔ̃ kəˌ nuzavɔ̃ kɔ̃kly də
Vyvodil (z toho) závěr, že...
Il en a conclu/déduit que...
il ɑ̃na kɔ̃kly/dedɥi kə
Nedělej ukvapené závěry.
Ne sois pas téméraire dans tes jugements., Ne tire pas de conclusions hâtives.
nə swa pɑ temeʀεʀ dɑ̃ te ʒyʒmentˌ nə tiʀ pɑ də kɔ̃klyzjɔ̃ ˈɑtiv