opravit

réparer, (chybu ap.) corriger

Nechal jsem si ty hodinky opravit.
J'ai fait réparer la montre.
ʒe fε ʀepaʀe la mɔ̃tʀ
Auto potřebuje opravit.
La voiture est à réparer/a besoin d'être réparée.
la vwatyʀ εta ʀepaʀe/a bəzwε̃ dεtʀ ʀepaʀe
Už je to opravené?
On l'a déjà réparé ?
ɔ̃ la deʒa ʀepaʀe ?
To už se nedá opravit.
C'est irréparable.
setiʀepaʀabl
Opravil jsem pár chyb.
J'ai corrigé quelques fautes.
ʒe kɔʀiʒe kεlk(ə) fot
Opravte mě, pokud se mýlím.
Corrigez-moi si je me trompe.
kɔʀiʒemwa si ʒə mə tʀɔ̃p
V tom vás musím opravit.
Là, je dois vous corriger.
laˌ ʒə dwa vu kɔʀiʒe