podmínka

condition f

Pod podmínkou, že...
À condition de...
a kɔ̃disjɔ̃ də
Za těchto podmínek nedodržíme termín.
Sous ces conditions, nous ne pouvons pas respecter le délai.
su se kɔ̃disjɔ̃ˌ nu nə puvɔ̃ pɑ ʀεspεkte lə delε
Stanovili si podmínky...
Ils ont fixé leurs conditions...
ilzɔ̃ fikse lœʀ kɔ̃disjɔ̃
Žijí v hrozných podmínkách.
Ils vivent dans des conditions abominables.
il viv dɑ̃ de kɔ̃disjɔ̃ abɔminabl
splňovat/splnit podmínky
remplir les conditions
ʀɑ̃pliʀ le kɔ̃disjɔ̃
přistoupit na čí podmínky
accepter les conditions de qqn
aksεpte le kɔ̃disjɔ̃
za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínek
en conditions météorologiques défavorables/favorables
ɑ̃ kɔ̃disjɔ̃ meteɔʀɔlɔʒik defavɔʀabl/favɔʀabl