dřív

plus tôt, (dříve než, předtím) avant, (kdysi) auparavant

Mohu přijít dříve?
Je peux venir plus tôt ?
ʒə pø v(ə)niʀ ply to ?
Jste tu (o půl hodiny) dřív.
Vous êtes en avance (d'une demi-heure).
vuzεt ɑ̃navɑ̃s (dyn d(ə)miœʀ)
Čím dřív, tím lépe.
Le plus tôt sera le mieux.
lə ply to s(ə)ʀa lə mjø
Dřív než přijde...
Avant qu'il (ne) vienne...
avɑ̃ kil (nə) vjεn
Měl jsi mi to říct dřív!
Tu aurais dû me le dire avant !
ty oʀε dy mə lə diʀ avɑ̃ !
Dřív to bylo jinak.
Avant, c'était différent.
avɑ̃ˌ setε difeʀɑ̃
Kdo dřív přijde, ten dřív mele.
Le premier arrivé, le premier servi.
lə pʀəmje aʀiveˌ lə pʀəmje sεʀvi
Nevím, kam dřív skočit/co dřív.
Je suis débordé.
ʒə sɥi debɔʀde
dřív než bylo (na)plánováno
en avance sur le programme, plus tôt que prévu
ɑ̃navɑ̃s syʀ lə pʀɔgʀamˌ ply to kə pʀevy
dřív nebo později
tôt ou tard, un jour ou l'autre
to u taʀˌ œ̃ ʒuʀ u lotʀ