vyřídit

1(předat vzkaz) co komu transmettre qqch à qqn, (říct) dire

Vyřiďte jí, že pozdravuji.
Transmettez-lui mon bon souvenir.
tʀɑ̃smεtelɥi mɔ̃ bɔ̃ suv(ə)niʀ
Můžete to vyřídit ostatním?
Pouvez-vous le dire aux autres ?
puvevu lə diʀ ozotʀ ?
Já mu/jim to vyřídím.
Je vais le lui/leur dire.
ʒə vε lə lɥi/lœʀ diʀ
Mám vám vyřídit, že...
Je dois vous dire que...
ʒə dwa vu diʀ kə
Mám mu něco vyřídit?
Voulez-vous laisser un message ?
vulevu lese œ̃ mesaʒ ?

2(zařídit) expédier, régler

Vyřídím to.
Je m'en occupe., Je m'en charge.
ʒə mɑ̃nɔkypˌ ʒə mɑ̃ ʃaʀʒ
Musím si vyřídit pár věcí.
J'ai quelques affaires à régler.
ʒe kεlkəzafεʀ a ʀegle
Kdo vyřizuje poštu?
Qui s'occupe du courrier ?
ki sɔkyp dy kuʀje ?
Já si to s ním vyřídím!
Il aura encore affaire à moi !
il ɔʀa ɑ̃kɔʀ afεʀ a mwa !
vyřídit si účty s kým
régler son compte à qqn
ʀegle sɔ̃ kɔ̃t