pohled

1(podívání se) regard m, (krátký) coup m d'œil

Můj pohled upoutal nápis...
Mon regard a été attiré par l'inscription...
mɔ̃ ʀ(ə)gaʀ a ete atiʀe paʀ lε̃skʀipsjɔ̃
Je to poznat na první pohled.
C'est reconnaissable au premier regard/aspect.
se ʀ(ə)kɔnεsabl o pʀəmje ʀ(ə)gaʀ/aspε
Upřela pohled na...
Elle a fixé son regard sur...
εl a fikse sɔ̃ ʀ(ə)gaʀ syʀ
láska na první pohled
coup de foudre
ku də fudʀ
na pohled (zdánlivě)
en apparence
ɑ̃napaʀɑ̃s

2(podívaná) vue f, spectacle m, (z určité vzdálenosti) perspective f

Z mého pohledu...
De mon point de vue...
də mɔ̃ pwε̃ də vy
Omdlévá při pohledu na krev.
Elle s'évanouit à la vue du sang.
εl sevanwi a la vy dy sɑ̃
Naskytl se nám ohromující pohled.
Une vue stupéfiante s'est offerte à nous.
yn vy stypefjɑ̃t setɔfεʀt a nu
Byl na něj žalostný pohled.
Il était dans un triste état.
il etε dɑ̃zœ̃ tʀist eta
Poslal mi pohled z Prahy.
Il m'a envoyé une carte (postale) de Prague.
il ma ɑ̃vwaje yn kaʀt (pɔstal) də pʀag