účel

but m, objet m, (využití) usage m

Jaký je účel vaší návštěvy?
Quel est l'objectif de votre visite ?
kεl ε lɔbʒεktif də vɔtʀ vizit ?
Splnilo to (svůj) účel?
Ça a rempli son office ?
sa a ʀɑ̃pli sɔnɔfis ?
Účel světí prostředky.
La fin justifie les moyens.
la fε̃ ʒystifi le mwajε̃
darovaný na dobročinné účely
offert à des fins caritatives/charitables
ɔfεʀ a de fε̃ kaʀitativ/ʃaʀitabl
k tomuto účelu, pro tento účel, za tímto účelem
à ce but, à cette fin
a sə by(t)ˌ a sεt fε̃
za (tím) účelem, aby
dans le but de, dans l'intention de
dɑ̃ lə by(t) dəˌ dɑ̃ lε̃tɑ̃sjɔ̃ də